Jegyek

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A mérkőzésekre kizárólag olyan néző léphet be, aki érvényes belépőjeggyel rendelkezik. Jegyet vásárolni csak személyesen, a mérkőzések előtt lehet. A jegypénztár a hazai rendezésű bajnoki találkozók kezdési időpontja előtt 1 órával nyit.

JEGYÁR

Hazai rendezésű bajnoki mérkőzésekre a belépőjegy ára 500 Ft/fő.

KEDVEZMÉNYEK

Diákigazolvánnyal rendelkező diákok illetve a nyugdíjasok kedvezményes belépőjegyre jogosultak, melynek ára 200 Ft/fő.

Az MK Pelikán-Siklós KC igazolt sportolói, az egyesületi tagsági kártya felmutatása után ingyenesen léphetnek be a mérkőzésekre.

A belépés 6 éves kor alatt ingyenes.

VENDÉGSZURKOLÓK

A vendégszurkolók részére nem vonatkoznak a jegyár-kezdvezmények.

PÁLYARENDSZABÁLYOK
GROUND RULES AND REGULATIONS / SPIELSTÄTTE-REGELN UND VORSCHRIFTEN

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

 • Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.
 • Ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolásáraalkalmas igazolványban szereplő adatokkal.
 • Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
 • Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.
 • Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet.
 • Nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás vagy szabálysértési kitiltás hatály alatt.
 • A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.
 • Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.
 • Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt - amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik - csak a belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.

5. A néző a sportrendezvényen:

 • Köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
 • Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát.
 • Az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.
 • A nemzetközi szövetségek által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.
 • Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
 • Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.
 • Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra csak szervező, illetve a rendező szerv engedélyével helyezhet el.
 • Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

6. Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be, a sportrendezvényről eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

 • A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható, piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken - magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven - tájékoztatja.
 • Gondoskodik a Pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.
 • Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban - a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni - a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.

11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

 

2020. 12. 27. 16:43